Chúng tôi là ai?

Địa chỉ website của chúng tôi: https://didaubinhduong.com. Đây là trang web giới thiệu các địa điểm ăn uống, du lịch, văn hoá ở Bình Dương. Ngoài ra thì đây cũng như là một blog chia sẻ trải nghiệm của bản thân qua các chuyến đi không chỉ riêng ở Bình Dương mà còn khắp Việt Nam.

Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin sau khi bạn sử dụng trang web này.

Bình luận

Khi khách truy cập để lại bình luận trên trang web, chúng tôi thu thập các dữ liệu được hiển thị trong biểu mẫu bình luận, cũng như địa chỉ IP và chuỗi đại diện người dùng trình duyệt của khách truy cập để giúp phát hiện thư rác.

Một chuỗi được ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của bạn (còn được gọi là hash) có thể được cung cấp cho dịch vụ Gravatar để xem bạn có sử dụng nó hay không. Chính sách bảo mật của dịch vụ Gravatar có sẵn tại đây: https://automattic.com/privacy/. Sau khi bình luận của bạn được phê duyệt, ảnh đại diện của bạn sẽ hiển thị cho công chúng trong ngữ cảnh của bình luận của bạn

Phương tiện

Nếu bạn tải hình ảnh lên trang web, bạn nên tránh tải lên hình ảnh có nhúng dữ liệu vị trí (EXIF GPS). Khách truy cập trang web có thể tải xuống và trích xuất bất kỳ dữ liệu vị trí nào từ hình ảnh trên trang web.

Cookies

Nếu bạn để lại nhận xét trên trang web của chúng tôi, bạn có thể chọn lưu tên, địa chỉ email và trang web của mình vào cookie. Đây là những điều thuận tiện cho bạn để bạn không phải điền lại thông tin chi tiết của mình khi bạn để lại nhận xét khác. Những cookie này sẽ tồn tại trong một năm.

Nếu bạn truy cập trang đăng nhập của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặt cookie tạm thời để xác định xem trình duyệt của bạn có chấp nhận cookie hay không. Cookie này không chứa dữ liệu cá nhân và sẽ bị loại bỏ khi bạn đóng trình duyệt của mình.

Khi bạn đăng nhập, chúng tôi cũng sẽ thiết lập một số cookie để lưu thông tin đăng nhập và các lựa chọn hiển thị trên màn hình của bạn. Cookie đăng nhập tồn tại trong hai ngày và cookie tùy chọn màn hình tồn tại trong một năm. Nếu bạn chọn “Ghi nhớ tôi”, thông tin đăng nhập của bạn sẽ tồn tại trong hai tuần. Nếu bạn đăng xuất khỏi tài khoản của mình, cookie đăng nhập sẽ bị xóa.

Nếu bạn chỉnh sửa hoặc xuất bản một bài viết, một cookie bổ sung sẽ được lưu trong trình duyệt của bạn. Cookie này không bao gồm dữ liệu cá nhân và chỉ cho biết ID bài đăng của bài viết bạn vừa chỉnh sửa. Nó hết hạn sau 1 ngày.